De Rijopleiding In Stappen, (RIS) is een opleidingsmethodiek waarbij u stap-voor-stap leert rijden. Hiermee bent u beter voorbereid op deelname aan het verkeer. Bij de Rijopleiding In Stappen, (RIS) gaat steeds een stap verder als u de vorige stap voldoende beheerst. De eerste stap bestaat meestal uit een huiswerkopdracht. De laatste stap is dat u iets geheel zelfstandig en in steeds wisselende situaties kunt uitvoeren. In totaal doorloopt u op deze manier 46 ‘gebruiksaanwijzingen’ (scripts), verdeeld over vier modules.

Hoe werkt de Rijopleiding In Stappen (RIS)?

Module: Omschrijving: Afsluitende toets: Door:
Module 1 Voertuig- bediening beheersing Deeltoets 1 Eigen instructeur, of collega instructeur
Module 2 Eenvoudige verkeerssituaties en manoeuvres Deeltoets 2 Collega instructeur
Module 3 Complexe- verkeerssituaties en manoeuvres Deeltoets 3 TussenTijdse Toets, TTT CBR examinator
Module 4 Veilige en verantwoorde verkeersdeelname Deeltoets 4 Praktijkexamen CBR examinator

Na afronding van je eerste module doe je de eerste toets, afgenomen door je eigen instructeur of een RIS instructeur van een collega rijschool. De toets van module twee wordt door een RIS. instructeur van een collega afgenomen. Je krijgt nuttige tips en aandachtspunten voor jouw verdere opleiding bij beide toetsen. In de derde toets maakt u kennis met de gang van zaken bij het CBR en alvast wennen aan de examensituatie. De examinator geeft u tips ter verbetering. Bovendien kunt u vrijstelling verdienen voor de bijzondere manoeuvres van het praktijkexamen. Verder komen in deze toets alle onderdelen Zelfstandig rijden en Zelfreflectie aan de orde. De vierde en laatste toets is het praktijkexamen bij het CBR.

De voordelen op een rijtje

 • Fors hoger slagingspercentage
 • Hoge kwaliteit van de rijopleiding
 • Stap-voor-stap aanpak
 • Betere voorbereiding op deelname aan het verkeer
 • Inzicht in je vorderingen met behulp van de leerlingenkaart
 • Leert zelfstandig een route uitstippelen en te rijden
 • Leerling herkent de lesmethode vanuit de middelbare school
 • Lesstof wordt aangeboden binnen de mogelijkheden van de leerling
 • Minder lessen nodig dan bij de andere opleidingen
 • Leerling, instructeur en de examinator spreken dezelfde taal
 • Omdat de leerling thuis de les voorbereidt, wordt de lestijd effectiever en vergroot het de motivatie
 • Door de toets momenten bouwt de leerling ervaring op en de vorderingen zijn beter zichtbaar
 • Leerling is goed voorbereidt voor het examen om zelfstandig een route te rijden. Herkend alle verkeerssituaties en lost die veilig op

Rijopleiding In Stappen, (RIS) alleen bij speciaal getrainde instructeurs
De Rijopleiding In Stappen, (RIS) kunt u alleen bij een speciaal getrainde instructeur volgen. U kunt dus kiezen: een ‘gewone’ instructeur of één die de Rijopleiding In Stappen, (RIS) mag geven.

Wat vraagt de Rijopleiding In Stappen, (RIS) van jou?
Het is de bedoeling dat je thuis de lessen voorbereidt. De tijd die dat vraagt, is voor iedereen verschillend. Besteed je zorg aan je huiswerk, dan boek je tijdwinst tijdens de rijlessen.

CBR