Eigen verklaring (verklaring van geschiktheid)
Iedereen die een praktijk(rij)examen aflegt bij het CBR moet over een verklaring van geschiktheid beschikken. Daarvoor vul je een eigen verklaring (EV) in. Dit is een formulier met vragen over je lichamelijke en geestelijke gesteldheid. De eigen verklaring moet bij de eerste les volledig ingevuld en ondertekend worden ingeleverd.

Onderzoek door een arts

Als er één of meerdere vragen met ja is beantwoord, is verder onderzoek door een arts nodig. Deze arts moet dan een aantekening op de eigen verklaring zetten. Bij bepaalde medische aandoeningen kan het CBR naast de aantekeningen van de arts ook vragen om een onderzoek door een medisch specialist, zoals oogarts of neuroloog.
Uit de aantekeningen van de eigen arts op de eigen verklaring of het onderzoek door de specialist, zal vaak blijken dat je geschikt bent voor het besturen van een motorvoertuig. In uitzonderingsgevallen worden aanvullende voorwaarden of beperkingen opgelegd.

Twijfel over je rijgeschiktheid?
Als je twijfels of vragen hebt over je medische geschiktheid, stuur dan voordat je begint met rijlessen een eigen verklaring in. Dit kan onnodige kosten vóór het lessen voorkomen. Moet jij op een of meerdere vragen ja antwoorden, dan moet je de EV om privacy redenen invullen via de site van het CBR. Doe dit ook bij aanvang van de rijopleiding om onnodige vertraging van die opleiding te voorkomen.

Regeling eisen geschiktheid

In deze regeling staan de eisen met betrekking tot lichamelijke en geestelijke geschiktheid om motorrijtuigen te besturen. Deze regels zijn opgesteld door de minister van verkeer en waterstaat en zijn te downloaden via de website van het CBR.

Download
Klik hier om de Eigen Verklaring te downloaden.