2todriveOp 16,5 jarige leeftijd rijles, met 17 jaar je rijbewijs B.
En tot 18 jaar begeleidt auto rijden.


Het Begeleid Rijden heet 2toDrive.
De regeling werd in november 2011 als proef ingevoerd, en heet 2toDrive. In 2017 krijgt het 2todrive een definitief karakter wat de eisen en voorwaarden zijn voor zowel aspirant-bestuurder / automobilist, als de aangemelde begeleiders, (coach) lees je in onderstaande artikelen.

Begeleid autorijden
Door de minister is er een uitgebreid onderzoek gedaan naar de voor- en nadelen en naar de mogelijke risico’s van het begeleid rijden in Nederland. Verder is bekeken hoe de handhaving eruit gaat zien en hoe de aansprakelijkheid voor de bestuurder en begeleider(s) wordt geregeld. Het begeleid rijden geldt voor geheel Nederland.

De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) heeft uitgerekend dat begeleid rijden vanaf 17 jaar in Nederland 16 verkeersdoden per jaar kan voorkomen. Ongeveer 20% van de jonge mensen van 16,5 en 17 jaar deel gaat nemen aan het begeleid rijden.

Begeleid rijden in Duitsland
In Duitsland hebben bestuurders die op hun zeventiende jaar hun rijbewijs haalden en tot hun achttiende begeleid hebben gereden, 30% minder ongelukken veroorzaakt. Ook begaan zij 20% minder overtredingen en rijden zij minder vaak onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen.

Doel van het behalen van je rijbewijs op je 17de
Er is gekozen voor een model waar bij het niet gaat om het opleiden, maar het maken van ervaringskilometers door de aspirant bestuurder met een goedgekeurde begeleider. Je mag alleen onder begeleiding rijden ná het voltooien van je rij-opleiding en het behalen van je rijbewijs-B bij het CBR.

Begeleid rijden
Begeleid Rijden betekent dat jongeren vanaf 16,5 jaar al rijles kunnen gaan nemen en op hun 17e het rijbewijs kunnen behalen bij het CBR. Tot hun 18e  verjaardag mogen zij dan alleen onder begeleiding van een ervaren bestuurder de weg op.

Je definitief rijbewijs-B voor de personenauto
Als je geslaagd bent voor je rij-examen-B, krijg je een volwaardig rijbewijs en géén voorlopig rijbewijs. Totdat je de leeftijd van 18 jaar hebt bereikt, mag je alleen met een door jou opgegeven begeleider(s) rijden die aan onderstaande eisen voldoen. Let wel op; Tot je 18e verjaardag mag je niet, (dus ook niet onder begeleiding) in het buitenland rijden.

Eisen voor de begeleider(s), (coach).

  • Moet minimaal 5 jaar een rijbewijs-B hebben.
  • Moet minimaal 27 jaar zijn.
  • In het verleden geen alcoholcursussen of gedragscursussen hebben gehad.
  • Mag in het verleden geen strafrechtelijke veroordelingen voor verkeersovertredingen hebben gehad.
  • Mag niet onder invloed zijn van drugs, alcohol en medicijnen.
  • Moet zich tijdens de begeleiding altijd kunnen legitimeren met een geldig rijbewijs.
  • Zit niet op de achterbank, maar altijd op de bijrijdersstoel.

De begeleider is nadrukkelijk géén instructeur. De aspirant bestuurder (jij) mag 1 tot 5 begeleiders opgeven dia aan de eisen voldoen en hem of haar tot de 18de verjaardag begeleiden. De begeleider(s) –die de rol van coach krijgt toebedeeld- moet met een geldig pas kunnen tonen, die door de aspirant bestuurder aangevraagd moet worden bij het RDW (Rijksdienst Voor het Wegverkeer).

Minderjarigheid van de bestuurder
Omdat de aspirant bestuurder nog minderjarig is, moet een schriftelijk verklaring van één van de ouders of wettelijke vertegenwoordiger overlegd worden.

De minderjarige bestuurder is echter wel juridisch bestuurder, zodat hij of zij wel verantwoordelijk is voor het eigen handelen tijdens het besturen van het voertuig, bij deelname aan het verkeer.

Sanctie – rijden zonder begeleider
Rijdt de 17-jarige zonder begeleiding, dan volgt hier een sanctie op door het ongeldig verklaren van het rijbewijs. Dit betekent dat je alsnog moet wachten tot je 18 jaar oud bent en dan weer opnieuw zowel je theorie- als je praktijk-examen moet afleggen. Tevens ben je (mede)verantwoordelijk voor je begeleider. Verkeert deze tijdens de begeleiding onder invloed (drugs, alcohol of medicijnen), dan zal je ook weer opnieuw de hierboven omschreven examens moet afleggen, ná het bereiken van de dag dat je 18 jaar geworden bent.

Zie voor alle overige vragen over 2todrive : www.2todrive.nl
CBR